Wczytuję dane...
Model: STAM-VIEW
Kod producenta: STAM-VIEW
Gwarancja: 2 lata
Realizacja zamówienia: 1-4 dni
Koszt wysyłki: Wysyłka gratis!
Producent: SATEL

STAM-VIEW jest rozszerzeniem systemu STAM-2 o możliwość zdalnego podglądu zdarzeń napływających od wybranych abonentów stacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma prowadząca monitoring swoją ofertę uzupełnić może o bieżący dostęp do przesyłanych informacji - włącznie z historią monitorowanych zdarzeń. Dla użytkowników systemu - właścicieli monitorowanych obiektów, oznacza to możliwość zdalnego sprawdzenia stanu systemu w dowolnej chwili.
Instalatorom system STAM-VIEW pozwala znacząco usprawnić proces testowania łączności umożliwiając nie tylko weryfikację poprawnej konfiguracji torów transmisji w trakcie instalacji, ale również ułatwiając okresową konserwację systemu alarmowego.
Dzięki hierarchicznej konfiguracji kont systemu STAM-VIEW, można skutecznie określić uprawnienia poszczególnych użytkowników systemu - administratorów, instalatorów oraz użytkowników końcowych. System oferuje szereg narzędzi - filtrowanie, wiadomości wewnętrzne pomiędzy użytkownikami, przeglądy stanów i danych (zależnie od uprawnień) dzięki czemu znacząco ułatwia codzienną pracę profesjonalistów z branży i podnosi atrakcyjność oferty firmy zajmującej się prowadzeniem monitoringu.

Cechy systemu STAM-VIEW:

 • rozszerzenie systemu stacji monitoringu o możliwość zdalnego podglądu zdarzeń
 • dostęp do systemu za pomocą przeglądarki www
 • możliwość weryfikacji stanu systemu na odległość
 • ułatwienie testowania systemu przy uruchomieniu i okresowej konserwacji
 • skuteczne zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem do danych
 • możliwość filtrowania zdarzeń zarejestrowanych przez stację
 • system wiadomości tekstowych ułatwiający komunikację wewnętrzną,
 • funkcje ułatwiające sporządzanie kopii zapasowych

 

Korzyści ze stosowania STAM-VIEW

Dla stacji monitorującej

 • odciążenie od konieczności udzielania informacji telefonicznej o napływających zdarzeniach
 • wzbogacenie oferowanych usług, przewaga konkurencyjna

Dla instalatorów

 • łatwe testowanie systemu w momencie uruchamiania
 • usprawnienie procedury okresowej konserwacji systemu

Dla użytkowników końcowych

 • możliwość zdalnego sprawdzenia stanu systemu za pomocą komputera z przeglądarką

 

STAM-VIEW DEMO

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym produktem firmy SATEL współpracującym ze stacją monitorowania STAM-2. STAM-VIEW daje możliwość zdalnego podglądu zdarzeń napływających od abonentów stacji monitorowania.
Dla użytkowników systemu – właścicieli monitorowanych obiektów, oznacza on możliwość sprawdzenia stanu w jakim znajduje się system alarmowy. Odbywa się to za pomocą komputera lub telefonu komórkowego z przeglądarką www. W ten sam sposób instalator  usprawni proces testowania łączności. Oferowane narzędzie umożliwi, nie tylko weryfikację poprawnej konfiguracji torów transmisji, ale również ułatwi okresową konserwację systemu alarmowego.
Takie rozwiązanie w znaczący sposób podnosi funkcjonalność stacji monitorowania i poziom świadczonych przez firmę usług.

W celu pełnego przetestowania funkcjonalności STAM-VIEW przygotowaliśmy dla Państwa wersję demonstracyjną, która współpracuje z serwerem STAM-2 zainstalowanym w siedzibie naszej Firmy. Przygotowana konfiguracja umożliwia przetestowanie, zarówno możliwości stacji monitorowania STAM-2, jak i modułu wizualnej weryfikacji alarmu VIVER, który wyzwalany jest za pomocą modułu komunikacyjnego ETHM-2.

 

Poniżej znajduje się krótka instrukcja korzystania z programu DEMO.

Uruchomienie, konfiguracja i obsługa STAM-2:

 • Pobierz i zainstaluj testową wersję klienta STAM-2 v1.5.01 (build2011-11-10) (screen 1)
 • Uruchom program (screen 2) i zaloguj się (screen 3) używając poniższych ustawień:
  • IP: 188.252.0.171
  • Port: 3000
  • Login: satel1, satel2, … satel10
  • Hasło: satel1,satel2, … satel10
 • Włącz historię zdarzeń gdzie będziesz mógł obserwować napływające do stacji zdarzenia z obiektów (screen 4).
 • Po otrzymaniu zdarzenia alarmowego, awarii lub błędnego stanu czuwania przystąp do jego obsługi (screen 9), wykonaj kolejne działania, które wcześniej wyedytował administrator systemu.
 • W przypadku zaistnienia zdarzeń z weryfikacją video (aktywny przycisk „Weryfikacja” w oknie obsługi zdarzenia oraz ikona kamery przy zdarzeniu w historii zdarzeń) możesz przystąpić do ich weryfikacji, czyli podglądu obrazu z kamery (screen 10).

 

Testowanie rozbudowanych funkcjonalności aplikacji.

Istnieje dodatkowo możliwość monitorowania się dowolną centralą alarmową torem komutowanym lub przez urządzenia ETHM lub GPRS oferowane przez firmę SATEL do prezentowanego serwera.

Namiary na karty STAM:

 • Karta o adresie 0 - telefoniczna STAM-1P , tel. 58 320 94 16
 • Karta o adresie 1 - ethernetowa STAM-1RE, IP:188.252.0.171
  • Port zaawansowany: 12345, klucz: satel
  • Port prosty: 54321, klucz: edbca

 

Uruchomienie STAM VIEW

 • W przeglądarce www wpisz adres https://przyklad.stamview.pl
 • W oknie logowanie podaj poniższe dane (screen 5):
  • Nazwa użytkownika: Administrator
  • Hasło: satel
  • oraz kod z obrazka.
 • Po zalogowaniu się dodaj własnego użytkownika oraz przydziel mu listę obiektów, do których ma mieć dostęp. (screen 6) (nie konfigurując dodatkowych obiektów w STAM-2 dostęp mamy jedynie do obiektu VIVER)
 • Po wyzwoleniu wejścia w ETHM-2 w historii zdarzeń powinieneś zaobserwować napływające zdarzenia z obiektów (nie dzieje się to automatycznie, wymaga odświeżania strony).  (screen 11)
 • Obsługując zdarzenie z weryfikacją video zobaczysz obraz z kamery (screen 12)

 

Zdalne wyzwalanie modułu wizualnej weryfikacji alarmu VIVER za pomocą ETHM-2

 • W przeglądarce www wpisz adres: 188.252.0.172
 • W oknie logowanie podaj poniższe dane (screen 7):
  • Nazwa użytkownika: satel
  • Hasło: satel
 • Wyzwolenie transmisji z modułu VIVER następuje poprzez ręczną zmianę stanu wyjścia numer 1 (przeciągnij wskaźnik w lewo).
 • Po aktywacji przywróć wyjście do stanu pierwotnego (przeciągnij wskaźnik w prawo)

 

screen 1
Instalacja STAM-2
screen 2
Edycja konta
STAM-2
screen 3
Logowanie do STAM-2

screen 4
Okno klienta z historią zdarzeń w STAM-2
screen 5
Logowanie do STAM-VIEW
screen 6
Konta użytkowników
w STAM-VIEW

screen 7
Logowanie do ETHM-2
screen 8
Wyzwolenie wyjścia w ETHM-2
screen 9
Obsługa zdarzenia
w STAM-2

screen 10
Obsługa zdarzenia
z weryfikacją
w STAM-2
screen 11
Historia zdarzeń
w STAM-VIEW
screen 12
Zdarzenie z weryfikacją
w STAM-VIEW

Chcąc rozbudować stację monitorującą o STAM-VIEW należy przygotować komputer pełniący rolę serwera, na którym zainstalowane zostanie odpowiednie środowisko. Dążąc do maksymalnego uproszczenia wymaganej konfiguracji systemu a także zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa danych, STAM-VIEW dystrybuowany jest w postaci wirtualnej maszyny opartej o technologie firmy VMWARE. Szczegółowa instrukcja instalacji krok po kroku prowadzi przez cały proces instalacji, dzięki czemu nie jest wymagana szczególna wiedza z zakresu IT, aby bezproblemowo skonfigurować i uruchomić system.

Tradycyjnie dla firmy SATEL, bezpieczeństwo jest priorytetem. Dotyczy to również STAM-VIEW, który wykorzystuje dostępne technologie nie tylko zabezpieczające przed próbami nieuprawnionego dostępu, ale także zapewniające ochronę danych oraz ciągłość dostępu do usług.

Warto w tym momencie wspomnieć o szkoleniach i warsztatach z zakresu instalowania i zarządzania stacji monitoringu STAM-2, w ramach którego przedstawiany jest również system STAM-VIEW. Udział w takich szkoleniach przybliży wiedzę potrzebną do sprawnego bieżącego zarządzania tym systemem dzięki czemu szybko będzie można wykorzystać w pełni jego możliwości.