Wczytuję dane...
Gwarancja: 2 lata
Realizacja zamówienia: 1-4

Płyta główna centrali INTEGRA128 Plus

 • obsługa do 128 wejść z możliwością programowania rezystancji parametrycznej oraz obsługą linii 3EOL (tylko wejścia płyty głównej)
 • rozbudowa do 128 programowalnych wyjść
 • obsługa od 16 do 128 wejść
 • rozbudowa od 16 do 128 programowalnych wyjść
 • możliwość podziału systemu na 32 strefy i 8 partycji
 • magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń
 • obsługa do 240 + 8 + 1 użytkowników
 • pełna zgodność z normami EN50131 dla urządzeń Stopnia 3 (Grade 3)
 • wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania
 • obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego
 • funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej
 • pamięć 22527 zdarzeń z funkcją wydruku
 • port RS-232 do programowania centrali, wydruku zdarzeń lub podłączania modemu zewnętrznego - gniazdo RJ
 • port USB do programowania za pomocą komputera
 • możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera
 • wbudowany zaawansowany zasilacz o wydajności 2A + 2A z rozbudowaną diagnostyką
 • centralę najczęściej montuje się w obudowie AWO256 lub OPU3 Satel
 • gwarancja: 36 miesięcy

Centrale alarmowe z z rodziny INTEGRA są najbardziej zaawansowanymi urządzeniami w ofercie firmy SATEL. Wszechstronność tych urządzeń pozwala stosować je nie tylko w Systemach Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN, ale również w systemach kontroli dostępu i inteligentnego zarządzania budynkiem.

schemat struktury systemu integra

Rys.1 Struktura systemu INTEGRA

 

System INTEGRA-128 PLUS obsługuje do 128 wejść, 128 programowalnych wyjść oraz umożliwia wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL. Centrala alarmowa zapewnia obsługę i kontrolę poprawności działania czujek wibracyjnych i roletowych oraz szeroki wybór typów reakcji.

Płyta główna posiada 64 niezależne timery do automatycznego sterowania, które mogą być definiowane przez serwis (timery systemowe) i użytkownika (timery strefowe) oraz umożliwia podział systemu na 32 strefy oraz 8 partycji.

INTEGRA128 PLUS pozwala na sterowanie nią przy użyciu manipulatora sensorycznego z funkcjami MAKRO, manipulatora LCD, klawiatury strefowej i pilota zdalnego sterowania. Kierowanie systemem może się także odbywać przy wykorzystaniu komputera użytkownika (używając portu RS-232, linii telefonicznej lub sieci komputerowej) albo opcjonalnie posługując się odpowiednią aplikacją zainstalowaną w telefonie komórkowym. Sprawne zarządzanie systemem zostało dodatkowo ułatwione możliwością edytowania nazw użytkowników, wejść, wyjść, stref i modułów.

Dokonywanie zmian w ustawieniach centrali alarmowej można przeprowadzać na dwa sposoby. Pierwszy polega na bezpośrednim korzystaniu z manipulatora LCD lub komputera podłączonego przy pomocy portu RS-232 lub USB. Druga opcja opiera się o zdalne programowanie przy użyciu komputera lub telefonu komórkowego łączącego się z centralą przez modem lub sieć ETHERNET.

Płyta główna Integra-128 Plus obsługuje 1 hasło serwisowe, 8 haseł administratora (1 hasło dla każdej partycji), a także do 240 haseł użytkowników, które można pogrupować do kilkunastu kategorii wyróżniających się posiadaniem dodatkowych uprawnień dostępu do systemu. Przydzielanie haseł umożliwia określanie dostępu do wybranych zamków szyfrowych, klawiatur, czytników i definiowanie prezentowanych w menu manipulatora funkcji przypisanych do poszczególnych haseł i uprawnień użytkowników. Możliwość ochrony wybranych stref dwoma hasłami, jak również okresową zmianą haseł przy pomocy prefiksów, w znaczący sposób podnosi poziom ochrony przed nieuprawnionym dostępem do obiektu.

Wbudowana w centrali pamięć 22527 zdarzeń pozwala na ich jeszcze obszerniejsze rejestrowanie i archiwizowanie z uwzględnieniem dokładnego momentu ich występowania, a także wydruk interesujących nas zdarzeń.

Integra 128Plus umożliwia wszechstronną kontrolę dostępu m.in. stanu drzwi i sterowania ryglami za pomocą klawiatur strefowych, czytników kart zbliżeniowych, zamków szyfrowych oraz pastylek DALLAS. Kontrola stanu drzwi nie oddziaływa na ilość dostępnych wejść dozorowych centrali, a sterowanie zamkiem elektromagnetycznym nie pomniejsza liczby dostępnych wyjść centrali. Do otwierania kontrolowanych przejść w budynku można wykorzystać manipulator LCD.

Centrala alarmowa Integra 128 Plus może prowadzić monitoring w wielu formatach jak na przykład Contact ID i SIA. System oferuje monitoring 4 numerów stacji monitorujących (2+2 numery rezerwowe), 9 identyfikatorów oraz system powiadamiania wykorzystujący 16 numerów telefonów, 16 komunikatów głosowych i 64 komunikatów tekstowych oraz możliwość potwierdzenia odbioru komunikatu hasłem z klawiatury telefonu (DTMF). Odpowiadanie na telefon umożliwia sterowanie wyjściami, sprawdzanie stanu stref, co może odbywać się także przy użyciu menu głosowego sterowania telefonicznego (z modułem INT-VG).

System Integra 128Plus obdarzony został w możliwość prowadzenia zaawansowanej analizy sygnału centrali telefonicznej i programowalny algorytm postępowania centrali. Umożliwia ona rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21 oraz inteligentne ponawianie próby transmisji danych. Sprawna wymiana informacji pomiędzy komputerem a centralą gwarantowana jest przez obsługę szybkich modemów zewnętrznych, analogowych, ISDN i GSM, a możliwość programowania systemu przy pomocy aplikacji GUARDX/DLOADX ułatwia obsługę centrali.

Właściwości systemu INTEGRA-128 PLUS: 

 • niestandardowe funkcje sterowania za pomocą operacji logicznych na wyjściach 
 • automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu
 • podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem
 • edycja nazw: użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów, co ułatwia sterowanie systemem i jego nadzór
 • program centrali zapisany w pamięci typu FLASH z możliwością jego aktualizacji bez konieczności demontażu centrali
 • pamięć FLASH zachowująca ustawienia centrali nawet po odłączeniu zasilania 
 • modem wewnętrzny 300bps
 • komunikator z funkcją monitoringu, powiadomienia i modemu telefonicznego
 • zasilacz impulsowy
 • dwusekcyjny zasilacz z rozbudowaną diagnostyką
 • sygnalizacja optyczna stanu wyjść, układu ładowania akumulatora i dialera telefonicznego
 • zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść, wyjść i magistral komunikacyjnych